AKTUALNOŚCI      LINKI  KONTAKT
Rezultaty

RPRD

Procedury i wytyczne

Wnioski o płatność
 
ZPORR
www.zporr.gov.pl


RIS
RIS "Innowacyjna Wielkopolska"


PPNT
www.ppnt.poznan.pl


WIELKOPOLSKA
www.umww.pl


    :: AKTUALNOŚCI
 

08.05.2009
Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy listę rankingową projektów, które zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Oceny Projektów i uzyskały dofinansowanie na realizację.

W wyniku przeprowadzenia naboru wniosków na Konkurs V w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy ZPORR zgłoszonych zostało 9 wniosków. Wszystkie złożone wnioski przeszły pozytywnie weryfikację formalną i zostały skierowane do oceny Komisji Oceny Projektów. Wnioski uzyskały pozytywną ocenę KOP oraz akceptację Dyrektora Fundacji UAM.

Szczegółowe informacje dotyczące projektów zatwierdzonych do realizacji zawiera dokument "Lista rankingowa projektów - Konkurs V".

02.04.2009
W związku z przyznaniem przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dodatkowych środków na realizację projektów w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy ZPORR, kwota środków przewidzianych do zakontraktowania w ramach V konkursu zostaje zwiększona do 2.250.101,00 PLN, w tym 1.687.576,00 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 562.525,00 PLN ze środków budżetu państwa.

EFS Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
ZPORR

ogłasza Konkurs V w trybie zamkniętym
na dofinansowanie realizacji projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 4 marca 2009 r. do 6 kwietnia 2009 r.

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Biura Obsługi Działania 2.6 ZPORR
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30 – 15:30
lub przesyłać pocztą / kurierem na adres:

Biuro Obsługi Działania 2.6 ZPORR
Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel. 061 827 97 52, fax 061 827 97 41

Wnioski powinny zostać przygotowane zgodnie z Instrukcją dla Beneficjentów Działania 2.6 ZPORR – Konkurs V wraz z Załącznikami.

Więcej informacji na temat konkursu oraz Działania 2.6 ZPORR mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu Biura Obsługi Działania 2.6 ZPORR:
061 827 97 52
lub pisząc na adres e-mail:
zporr@ppnt.poznan.pl

Kwota środków przewidzianych do zakontraktowania
nie przekracza 1 552 820,00 PLN.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty pod warunkiem otrzymania z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego informacji o zapewnieniu środków na realizację projektów w ramach Działania 2.6 ZPORR.

Wdrażanie Działania 2.6 ZPORR oraz realizacja projektów
w ramach Działania współfinansowane jest w 75%
ze środków Unii Europejskiej



 
Strona finansowana ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego